In de DSM-IV viel de posttraumatische-stressstoornis (PTSS) nog onder de angststoornissen. In het Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5) is de stoornis echter in een geheel nieuw hoofdstuk opgenomen: psychotrauma- en stressgerelateerde stoornissen. Daarnaast zijn ook de criteria op een aantal fronten gewijzigd. Deze wijzigingen zijn beschreven in het whitepaper 'Posttraumatische-stressstoornis'.

Er bestaan verschillende soorten behandelingen voor PTSS, waarvan het BEPP-protocol, EMDR, Narrative Exposure Therapie en Trauma Gerichte Cognitieve Gedragstherapie de belangrijkste zijn. Elders op deze pagina worden deze therapieën kort omschreven worden. Afhankelijk van het aard van het trauma en verschillende andere factoren, wordt er een behandelplan voor u opgesteld.

Het succes van deze behandelingen is wisselend, maar het overgrote deel heeft een goed tot zeer goed resultaat. De belangrijkste factor of PTSS goed behandeld kan worden is de factor tijd tussen het trauma en de start van de behandelingen. Verder is het goed te vermelden dat een deel van de mensen restklachten kunnen blijven houden.