PTSS als gevolg van een duidelijk kerntrauma (zoals een overval, auto-ongeluk, of ramp) is goed te behandelen met Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie (TG-CGT). Deze beide behandelingen werden wetenschappelijk uitgebreid onderzocht en zeer effectief bevonden.

Het doel van cognitieve therapie als behandeling van PTSS is dat de patiënt zich bewust wordt van zijn maladaptieve ideeën en die omzet in meer adaptieve. Hij leert bijvoorbeeld hoe hij overdreven negatieve aannames over het trauma kan corrigeren (i.p.v. bijvoorbeeld de schuld bij zichzelf te zoeken), of na te gaan wat het verband is tussen wat hij gelooft en voelt en hoe hij zich gedraagt. Tevens leert hij hoe hij kan herkennen of hij bedreigende omstandigheden in zijn huidige omgeving verkeerd inschat.
 
TG-CGT is een uitvoerig onderzochte en zeer werkzame behandeling voor chronische Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) en daarmee mogelijk gerelateerde depressie, angst en woede. De behandeling is gebaseerd op gedragstherapeutische principes en wetenschappelijk goed onderbouwt. De therapie werd in de vroege jaren negentig ontwikkeld door Edna Foa en is later bewerkt door prof. dr. Mark Creamer van het Australian Centre for Posttraumatic Mental Health.
 
TG-CGT is een geprotocolleerde behandeling van maximaal 12 sessies van 90 minuten, maar kan goed worden aangepast aan uw behoeften. De behandeling is specifiek gericht op het verwerken van de traumatische gebeurtenis en afname hieraan gerelateerde klachten.